Đầu in mã vạch tương thích

Đây là các đầu in mã vạch được một bên thứ 2 sản xuất với công nghệ tương đương và nhiều lúc còn tốt hơn do công nghệ của nhiều hãng khác nhau thì có trình độ sản xuất khác nhau. Đầu in mã vạch tương thích cũng chính là một sự lựa chọn với chi phí thấp và độ bền tối ưu cho bạn. Tham khảo thêm các sản phẩm để rõ hơn về điều này.